Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1

Bełżyce, Przemysłowa 44